Wat is een geboortehoroskoop ?


Letterlijk vertaald is een horoskoop “ het zien van een uur “ : horos = uur, skoop = zien. Het is een bepaald moment in beeld gebracht. Bij een geboortehoroskoop is dat het tijdstip van geboorte , beschouwd vanuit de plaats van geboorte.
Door de standen van de planeten te berekenen, gezien op dat specifieke moment, vanuit die bepaalde plaats, ontstaat een beeld dat uitgewerkt wordt tot een horoskooptekening. Deze tekening heeft de aarde , of specifieker , de geboorteplaats als middelpunt en geeft aan waar de zon , de maan en de andere planeten aan de hemel staan.
De horoskoop geeft een energiepatroon weer , het is een soort blauwdruk , en ieder individu krijgt dit met de geboorte mee.  Dit patroon bevat de mogelijkheden van een persoon. In hoeverre deze werkelijkheid  worden is afhankelijk van de keuzes die een mens maakt tijdens zijn of haar leven.
De horoskoop is opgebouwd uit de dierenriemtekens, de planeten en de ‘huizen’. De dierenriemtekens kennen we eigenlijk allemaal wel van de “tijdschriftastrologie” : de ram, stier enz.. In een horoskoop werken deze samen met, of door middel van de zon, de maan, en de planeten. In de populaire “tijdschriftastrologie” wordt alleen iets verteld over het teken waar ,bij de geboorte, de zon in staat. Er zijn echter nog vele andere invloeden, die verdeeld zijn onder de overige planeten en de andere dierenriemtekens.
De planeten zorgen ervoor dat de aanleg , die in de dierenriemtekens is vastgelegd ,  naar buiten kan komen. De planeten en dierenriemtekens kunnen elkaar ook nog beïnvloeden door de onderlinge verbindingen (aspecten) die ze maken .  
De huizen symboliseren de levensgebieden waar dit allemaal in plaats  kan vinden , bv.  relaties , werk of communicatie.
De symboliek van de dierenriemtekens en de planeten zien we ook terug in de oude, overgeleverde mythen. Dat is natuurlijk niet voor niets : zoals de mythen de universele patronen van de mensheid beschrijven, zo laat de geboortehorsokoop de individuele energiepatronen zien. Deze twee patronen kunnen elkaar ook overlappen. Je zou kunnen zeggen dat een geboortehoroskoop jouw eigen mythe beschrijft,  waar jij als persoon de hoofdrol in speelt. Terwijl je daarmee tevens een deel van het groter geheel bent !